Hotărâri ale Consiliului Local

privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Feldru începând cu 01.01.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Construire pod râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Feldru Lot. I, județul Bistrița-Năsăud"

privind actualizarea devizului general al investiției "Inființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru, sat Nepos"

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport și depozitare al deșeurilor municipale

Pagini