Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea valorii de investiție a proiectului "Reabilitare drumuri în comuna Feldru"

privind aprobarea listei datoriilor aferente fiecărei asociații a crescătorilor de animale și fiecărui membru asociat de pe raza comunei Feldru proveniți din ACOC Corondiș Feldru

privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Țiolan Grigore , având calitatea de Primar al comunei Feldru, în vederea exprimării votului în Adunarea Generală a Asociației, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis,...

privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare" post mortem domnului Istrate Ioan din satul Nepos

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică a serviciului de salubrizare

Pagini