Hotărâri ale Consiliului Local

privind actualizarea devizului general al investiției "Reabilitare, modernizare și extindere Școala clasele I-IV, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate în inventarul primăriei comunei Feldru

privind actualizarea devizului general al investiției "Reabilitare, modernizare și extindere Școala gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsaud"

privind modificarea contractului de concesionare nr. 6248 din 11.06.2015 încheiat cu ACT Nepos având ca obiect concesionarea Izlazului comunal sat Nepos

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale

Pagini