Hotărâri ale Consiliului Local

privind alegerea președintelui de ședință

pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale", județul Bistrița-Năsăud

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a pajiștilor din domeniul public al comunei Feldru încheiate cu asociațiile crescătorilor de ovine și caprine

privind închirierea pășunii alpine muntele Lăzi crescătorilor de animale de pe raza comunei Feldru

Pagini