Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a Publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2019

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2019

privind execuția bugetară pe trimestrul I , anul 2019

privind alegerea președintelui de ședință

Pagini