Hotărârea nr. 49 din 30.07.2017

privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Feldru și serviciile publice subordonate consiliului local și a indemnizațiilor consilierilor locali începând cu 01.07.2017