Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2017

privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și extindere Școala gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VII, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare sediu administrativ primăria Feldru din sat Nepos, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții "Construire pod peste râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții "Lucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

Pagini