Hotărâri ale Consiliului Local

privind modificarea Hotărârii nr. 85 din 13.12.2016 și nr. 6 din 26.01.2017

privind modificarea hotărârii nr. 4 din 26.01.2017

privind modificarea anexei 3 la Hotărârea nr. 61 din 04.11.2014

privind concesionarea pajiștilor aparținând domeniului public al Comunei Feldru

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2017

Pagini