Hotărâri ale Consiliului Local

privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Feldru pe anul 2017

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Feldru în anul 2018

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2017

privind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, ...

privind modificarea și completarea hotărârii nr. 72 din data de 11.10.2017

Pagini