Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea modificărilor la proiectul tehnic aferent investiției "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, jud. Bistrița-Năsăud"

privind acordul de principiu pentru realizarea și finanțarea obiectivului de investiții: "Finalizarea lucrărilor rămase de executat la clădire cu destinație de atelier și spații administrative și lucrări necesare autorizării PSI la Liceul Tehnologic Feldru"

privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Feldru și serviciile publice subordonate consiliului local și a indemnizațiilor consilierilor locali începând cu 01.07.2017

privind aprobarea proiectului (modelul) contractului de închiriere pentru unitățile de locuit construite pentru tineri destinate închirierii, aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea Consiliului Local al comunei Feldru

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate în inventarul primăriei comunei Feldru

Pagini